Styrelsen och övriga kontakter

Ordförande Alexander Rahm
 Vice Ordförande Peter Höök
 Kassör Ing-Marie Fredriksson
 Sekreterare Johanna Jönsson
 Ledamöter Joakim Lindroth
Mikael Simonsson
Marita E Nilsson
Linda Drottz
 Suppleant Helen Andreasson
Revisorer Pekka Kantola
Juhani Juniola
Revisorsuppleanter Sven Alm
Bengt Alm
Kommiteer och övrigt:
Sponsring Marknadsgruppen
Medlemsansvarig Bengt Johansson
Tidningsurklipp Björn Constantin
Tränarråd
Tävlingsanmälningar Kansliet
Utbildningsansvarig Peter Höök
Arrangemang Alexander Rahm
Statistikansvarig Björn Constantin
Valberedning Bengt Johansson
Bo Stalefors
Juhani Juniola
Caféansvarig
Arkivansvarig Björn Constantin
Bingoalliansen Bengt Johansson