Styrelsen och övriga kontakter

Ordförande Alexander Rahm
 Vice Ordförande Tommy Dahlbom
 Kassör Ing-Marie Fredriksson
 Sekreterare Johanna Jönsson
 Ledamöter Linda Drottz
Helen Andreasson
Siri Fagerlund
 Suppleant Christel Allansson
Revisorer Pekka Kantola
Juhani Juniola
Revisorsuppleanter Sven Alm
Bengt Alm
Kommiteer och övrigt:
Sponsring Marknadsgruppen
Medlemsansvarig Bengt Johansson
Tidningsurklipp Björn Constantin
Tränarråd
Tävlingsanmälningar Kansliet
Utbildningsansvarig
Arrangemang Alexander Rahm
Statistikansvarig Björn Constantin
Valberedning Bengt Johansson
Bo Stalefors
Juhani Juniola
Caféansvarig
Arkivansvarig Björn Constantin
Bingoalliansen Bengt Johansson