Medlemsavgifter och träningsavgifter för 2018

A.   Medlemsavgifter

 • 300kr för varje enskild aktiv
 • (födda 2011- senior) samt veteraner, Hoppet och Löpgruppen
 • 450:- för hela familjen

I medlemsavgiften ingår kollektiv olycksfallsförsäkring.

För att få deltaga i tävlingar krävs att medlemsavgiften är betald innan tävling.

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla tränare och hjälptränare.

B.   Träningsavgifter

 • Födda 2006 och senare samt Hoppet                    500kr/kalenderår
 • Födda 2003-2005 samt Löpgruppen                  700kr/kalenderår
 • Födda 1999-2002                                                  900 kr/kalenderår
 • Födda 1998 och tidigare                                      1200kr/kalenderår
 • Löpning från grunden 1                                       1200kr/kalenderår
 • Löpning från grunden 2                                       1200kr/kalenderår

Träningsavgiften är obligatorisk för alla aktiva.

Gäller inte för tävlande veteraner som enbart betalar medlemsavgiften 300 kr.

OBS! Ni som betalar via Internet el. dyl, tänk på att ange

vem betalningen avser – om det är någon annan än kontoinnehavaren.

BG  5841-4186 IK Orient betalas senast den 1 februri 2018.

OBS!
Vid inbetalning för familj kan inte alla uppgifter få plats som meddelande via banken.        Därför ber vi er maila in alla uppgifter till orientuddevalla@gmail.com.                                                                      Eller ring kansliet   0522-13533

OBS! För att försäkringar från föreningen skall gälla så måste tränings- och medlemsavgiften vara betald.

Ni måste ange:

 • Förnamn och efternamn
 • Personnummer (tio siffror) 
 • Adress
 • Telefon: Hem samt mobil
 • Mailadress
 • För familj måste dessa uppgifter anges för samtliga