Medlems- och träningsavgifter 2020

A.   Medlemsavgifter

 • 300:- för varje enskild aktiv (födda 2013- senior/veteraner), Para och Löpgruppen
 • 450:- för hela familjen

I medlemsavgiften ingår kollektiv olycksfallsförsäkring.

För att få deltaga i tävlingar krävs att medlemsavgiften är betald innan tävling.

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla tränare och hjälptränare.

B.   Träningsavgifter

 • Födda 2008 och senare samt Hoppet               625kr/kalenderår
 • Födda 2005-2007                                                  875kr/kalenderår
 • Födda 2001-2004                                                  1125 kr/kalenderår
 • Födda 2000 och tidigare                                      1500kr/kalenderår
 • 1500 kr Löpning 1
 • 1500 kr Löpning 2
 • 1500 kr Löpning 3
 • 1200 kr Promenad
 • 400 kr – 10 kort (Swich på plats)

Träningsavgiften är obligatorisk för alla aktiva.

OBS! Ni som betalar via Internet el. dyl, tänk på att ange

vem betalningen avser – om det är någon annan än kontoinnehavaren.

BG. 5841-4186 IK Orient betalas senast den 1 februari 2020.

OBS!
Vid inbetalning för familj kan inte alla uppgifter få plats som meddelande via banken.

Därför ber vi er maila in alla uppgifter till orientuddevalla@gmail.com eller ring kansliet 0522-13533

OBS! För att försäkringar från föreningen skall gälla så måste tränings- och medlemsavgiften vara betald.

Ni måste ange:

 • Förnamn och efternamn
 • Personnummer (tio siffror) 
 • Adress
 • Telefon: Hem samt mobil
 • Mailadress
 • För familj måste dessa uppgifter anges för samtliga